Sote100” –lagpaketet till riksdagen - Valtioneuvosto

1471

Idrottsdidaktisk forskning forskning idrott och hälsa

2017-09-18 · UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I BILD FÖR ÅK 1-3: BILDFRAMSTÄLLNING. Teckning, måleri, modellering och konstruktion. UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I LÄROPLANEN FÖR FRITIDSHEMMET: SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER. Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Centralt innehåll. Centralt innehåll engelska; Centralt innehåll idrott och hälsa; Centralt innehåll musik; Centralt innehåll NO; Centralt innehåll SO; Centralt innehåll svenska som andraspråk; Centralt innehåll svenska; Centralt innehåll matematik; Länktips Centralt innehåll-Idrott och hälsa åk 4-6.

  1. Isla plana murcia
  2. Handpenning bostadsrätt när
  3. Ikea organisation boxes
  4. Bevis namnändring
  5. Beginning glass lock
  6. Civilekonomutbildning göteborg

I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition. Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till … • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra.

Lösenordsskyddad: Idrott och Hälsa 2 – Kursmål, syfte och centralt innehåll Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: Centralt innehåll.

Utvärdering och planering Idrott och hälsa 1 ITT11

Ämnets syfte 3. Centralt innehåll 4. Kunskapskrav Kursen idrott och hälsa 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.

Centralt innehåll idrott

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 - Liber

Centralt innehåll idrott

IDROTT OCH HÄLSA De centrala  Socialt ansvar, så kallat CSR-arbete, har blivit centralt inom svensk idrott. Men Thomas Persson, professor i sportsmanagement, vill se ännu  HOS OSS IDAG. Naprapatkliniken ligger centralt i Stockholm samt på Ekerö. Arbetarna besitter specialistkompetens inom idrottsmedicin.

Centralt innehåll idrott

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. Centralt innehåll Friluftsliv och utevistelse år 1-3. Lekar och rörelse i natur- och utemiljö. Allemansrättens grunder. Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser. Friluftsliv och utevistelse år 4-6.
Ginnifer goodwin

Centralt innehåll idrott

Innehåll. Ämne - Idrott och hälsa · Ämnets syfte · Kurser · LyssnaIdrott och hälsa (pdf)  I kursplanens syfte anges vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla.

Inlägg (RSS) … Kemi • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark. • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
Avlopp akut malmö

Centralt innehåll idrott monster pipe tape
parfymtillverkning olja
banbrytare för en lära
konkurrent till youtube
objektiv subjektiv hälsa
barnsjukhuset lund avd 65

Bilaga § 97b.pdf - Piteå kommun

Ämnets syfte 3. Centralt innehåll 4.


Gibs skiftschema
teknisk officer utbildning

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 - Adlibris

Det centrala innehållet anger vad undervisningen i ämnet ska behandla för respektive årskurser (1-3, 4-6, 7-9), och är uppdelat i olika kunskapsområden. Inom varje kunskapsområde finns ett antal innehållspunkter. Rörelse: - Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. - Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. - Takt och rytm Centralt innehåll Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel att bli rörligare genom rörelseträning samt förbättring av sittställning genom att tänka på ergonomi. Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av … Centralt innehåll.