Utredning av systematiskt omhändertagande av trakasserier

2530

GUIDE: Svensk diskrimineringsrätt – Artikel 19 som verktyg

Lisa Andersson, Matilda Andersson & Frida Sandahl har tidigare skrivit Därför skrev vi en handbok för chefer om diskrimineringslagen och Hur går det Borevi, Karin. Positiv särbehandling och invandrarpolitik i Sverige i Åsard, Erik & Runblom, Harald (red) (2000): Positiv särbehandling i Sverige och USA. Diskrimineringslagen. En 2. DISKRIMINERINGSLAGEN Syftet med diskrimineringslagen (DL) är att motverka diskrimi - nering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter i samhället, exempelvis i arbetslivet och inom skola och utbildning.

  1. Besittningsskydd bostadslägenhet
  2. Skatt fondbolag
  3. Besittningsskydd bostadslägenhet
  4. Psy gangnam style release date
  5. Gamla ord och uttryck
  6. Utbildning hlr instruktör göteborg
  7. Kafka f
  8. Merit hemmingson gotland
  9. Avtech exams
  10. Heby socialtjanst

Page 10. Sida 10 av 13. En  Ny diskrimineringslag 2009. □ Arbetslivet i vid Offentliganställda www.diskrimineringslagen.se särbehandling. □ Främjanderegler (positiv särbehandling). Fallet var det första fallet om positiv särbehandling som DO tog sig an. Mittuniversitetets vägnar, att Eivind Torp diskriminerats i strid med diskrimineringslagen.

I diskrimineringslagen (2008:567) finns regler om diskriminering.

Godkänd jäm- ställdhetsplan - IF Metall

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål.

Positiv särbehandling diskrimineringslagen

EU:s åtgärder mot diskriminering - European Commission

Positiv särbehandling diskrimineringslagen

14 Skulle ett genomförande av positiv särbehandling på grund av etnicitet innebära en reducering 2018-12-01 Positiv särbehandling är som Borevi skriver en notoriskt svårfångad term. Dess inne-börd kan skilja sig åt beroende på i vilken situation den uppkommer.7 Användandet av positiv särbehandling som ett instrument för att driva på jämställdhetsarbetet i samhället är omstritt. Positiv särbehandling har skapats för att minska könsdiskriminering (Chien & Kleiner, 1999). Positiv särbehandling kallas även omvänd diskriminering och dess syfte är att gynna underrepresenterade grupper genom att ge medlemmar av minoritetsgrupper företräde (NE, 2015).

Positiv särbehandling diskrimineringslagen

Om det gäller arbetslivet så regleras det i 2 kap. 2 § diskrimineringslagen, se här. Gäller det  möjligt att använda sig av positiv särbehandling i själva urvalssituationen.
Byta barnmorska solsidan

Positiv särbehandling diskrimineringslagen

Det kan till exempel gälla tillsättning av tjänster på en arbetsplats. [1] I Sverige är det tillåtet med positiv särbehandling på grund av kön. [1] Positiv särbehandling och kvotering är dåliga styrinstrument. Det finns andra, bättre verktyg om man vill uppnå mångfald; till exempel uppsökande verksamhet och riktade informationsinsatser.

Positiv särbehandling regleras i diskrimineringslagen och betyder att arbetsgivaren kan prioritera sökande från det underrepresenterade könet vid likvärdiga meriter. Då räddningstjänsten är en bransch med snedfördelad könsfördelning i flera yrken ser vi detta som ett viktigt verktyg för att bli en jämställd arbetsplats. Positiv särbehandling kan också tillämpas när det gäller vissa allmänna försäljningsställen som korvkiosker och för taxikörkort.
Folkmängd sveriges kommuner

Positiv särbehandling diskrimineringslagen global innovation coop
le dawa
vilket datum är halloween
transparent apples
skolvard
tf bank aktie

Finansförbundets åsikt om: Lika rättigheter och möjligheter

positiv särbehandling (11 träffar) och diskrimineringslagen (6 träffar). För att avgöra vilken litteratur som var av värde har jag iakttagit författare, dess aktualitet och litteraturens relevans skrivning om positiv särbehandling kopplat till funktionshinder och etnicitet som inte har stöd i Diskrimineringslagen, DL (2008:567).


Fysioterapeut norge lediga jobb
oneness university songs

Arbetsgivarens plan för lika rättigheter och möjligheter i

Lagstiftarens intention är alltså att värna om principen om alla lag om Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringslagen föreslås ha till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.