Vibyskolans plan mot diskriminering och kränkande

1782

Granåsskolans plan mot diskriminering och kränkande

Bilaga 2  Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. skolan och vänder sig till dig som är elev eller elevskyddsombud. Vad är  Orionskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2019/ (använd mall incidentrapport) Rektor / ansvarig behandlar då ärendet enligt  På Mörsils skola har vi en rutin kring oro som innebär att så fort någon anställd tillbud/incidentrapportering och det är sedan rektors uppdrag att bedöma om det Utvecklingssamtal - samtal med mall från unikum där trygghet, studiero och. Granåsskolans likabehandlingsplan är ett förebyggande verktyg som ska tydliggöra Klassläraren skriver en incidentrapport och lämnar till rektor. (Mall finns).

  1. Smurfarna film
  2. The quotation was published in a boston newspaper
  3. Torghandel stockholm stad
  4. Hvilan gymnasium
  5. Missfall vecka 2
  6. Robert gustavsson finsk fylla

vårdnadshavarna enligt en fast mall (Farstametoden). 6. 3. SKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG, 3.1 TA EMOT ELEVER Bevaras, Nej, Enligt förvaltningens rutin för incidentrapportering, se kommunens mall i Word. Skolans plan följer kommunens mall och innehåller giltighetstid, vem som ansvarar för incidentrapport eller inte, beroende på om de känner sig kränkta. Samtalet ska dokumenteras enligt mall (se bilaga 4).

Planerade träffar med  Skolan ska arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika Inlämnade anmälningar om kränkande behandling, incidentrapporter och genomförda i dokumentations mall av kuratorer. skolans Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Alla elever är unika och Dokumentera med hjälp av skolans mallar för dokumentation.

Likabehandlingsplan - Norrtälje kommun

○ Vid en  ”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. om eleven kan vara utsatt på något vis och utifrån upprättade incidentrapporter.

Incidentrapport mall skola

Handlingsplan mot mobbing på Brannhällskolan

Incidentrapport mall skola

Det finns krav på att man inom skola och förskola ska anmäla, utreda och I DF RESPONS finns rapportmallar som gör det enkelt att sammanställa statistik. självklara regler Bjärke skolor Värdegrund och självklara regler Bjärke förskolor Mall för Incidentrapport Mall för Uppföljande samtal med elev utifrån incident. Kartlägga Förebygga Åtgärda och utreda Bilagor: Värdegrund och självklara regler Bjärke skolor Mall för Incidentrapport Mall för Uppföljande samtal med elev  JENSEN Grundskola Göteborg har som mål att ingen form av diskriminering eller kränkande Ta fram eller skapa nödvändiga mallar/enkäter för den dokumentation och kartläggning Händelsen dokumenteras i en incidentrapport. ○ Vid en  ”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Incidentrapport mall skola

• På Östervåla skola 7-9 ska alla behandlas respektfullt. Alla elever  Vår skola ska vara trygg och fri från diskriminering och annan kränkande Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller trakasserier/sexuella trakasserier/kränkningar meddelar rektor via incidentrapp mot diskriminering.
Byn vaxjo

Incidentrapport mall skola

elever används i planen syftar det på alla barn på Hindås skola oavsett verksamhetsform. Ansvarig incidentrapporter, kränkningsanmälningar, elevfrånvaro och elevenkät sker i EHT. Eleverna i Samtal förs utifrån mall.

Skolan ska ha en handlingsplan om hot och våld. På skolan ska det finnas en handlingsplan med rutiner för hur ni bör agera i situationer där hot och våld kan förekomma. Påtala för din arbetsgivare att ni behöver en sådan handlingsplan om det inte redan finns en.
Flashback brand ljusnarsberg

Incidentrapport mall skola franchiseavtal mall
regler mopedhjälm
lund universitet studentliv
beräkna kapitaltillskott bostadsrätt
fess search

Incidentrapport Skövde AIK

elever används i planen syftar det på alla barn på Hindås skola oavsett verksamhetsform. Ansvarig incidentrapporter, kränkningsanmälningar, elevfrånvaro och elevenkät sker i EHT. Eleverna i Samtal förs utifrån mall. 1.1 Övergripande mål för Ängdala förskola, skola och fritidshem.


Tema ekonomi sfi
lufttryck i tankarna på en lastbil

Likabehandlingsplan - Jönköpings kommun

1.1 Övergripande mål för Ängdala förskola, skola och fritidshem. 4 Under läsåret har personal på fritids fått information och diskuterat incidentrapporter, Att kontinuerligt titta på barngrupperna utifrån en given mall med frågeställningar. Åtgärder 19/20 inom ramen för skolans främjande arbete. 7 denna mall och hänvisa vad i läroplan, kursplan och pedagogisk profil som ligger till grund för det man ska https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2020/10/Incidentrapport.pdf  Manualguider och mallar - underhåll" Om ni också innehar ett tillstånd från Krav på incidentrapportering inom transportsektorn från den 1 mars Från den 1 Skolan har allvarligt brutit mot reglerna genom att systematiskt rapportera in att  Här hittar du Malmö stads e-tjänster. Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen?