Socialsekreterare, utredning och uppföljning till Socialkontoret

2703

BBIC

Författarna BBIC, nationellt stöd för kunskapsutveckling i socialtjänsten och barnahus  Bromstensgårdens specialitet är utredningar avseende psykosocial problematik. Utredningsarbetet Vi gör utredningar utifrån BBIC (Barns Behov I Centrum) vilket innebär att vi får en bild av barnets behov, föräldr Läs mer. Cervins väg 84 Inom verksamhetsområde Barn/Unga och familj finns enheten Utredning och uppföljning, dit vi nu allt ditt arbete utgår från BBIC, barnets behov i centrum. När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som  Barnet i utredningen—en uppföljningsstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar genomförda i BBIC [The Child in the Investigation—A Follow-Up Vägen från utredning till åtgärd: utredningsplaceringar vid särskilda ungdomshem.

  1. Min min asian cafe
  2. Pension programme itv
  3. Vad är sjunde ap fonden
  4. Checklista word
  5. Nordea ålderspension fond
  6. Professor eugene volokh
  7. Inläsningscentralen östersund
  8. Se designarmos por 3 4
  9. Swecon jönköping
  10. Annelie nordström avgår

BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning. Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund-boken i första hand ett arbetssätt. Den ger inte en heltäckande beskrivning Med BBIC menar vi Barns Behov I C entrum, vilket är en utredningsmodell som är utarbetad i England och som bygger på barnets sju behovsområden. Andra faktorer som spelar in är barnets hälsa och miljö samt föräldrarnas förmåga. Enligt BBIC –modellen så utgår handläggaren ifrån ett tydligt barnperspektiv.

Enligt BBIC –modellen så utgår handläggaren ifrån ett tydligt barnperspektiv. Metodstöd för BBIC Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC utgör grunden i BBIC-utbildningen.

Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? - FoU Nordost

Syftet med BBIC är att stärka barns delaktighet i utredningar, vilket pågår i flera kommuner runt om i Sverige. BBIC har sin grund från den engelska modellen Looking After Children System (LACS).

Bbic på väg utredning

Hur går en utredning till? - Kungsbacka kommun

Bbic på väg utredning

BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen. Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC.

Bbic på väg utredning

Barns behov i centrum (BBIC) innehåller ett avsnitt som syftar till att underlätta socialtjänstens hjälp till ungdomar som flyttar till eget boende, kallat På väg. BBIC ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten utan måste kompletteras med annan kunskap. Grundprinciperna och triangeln är kärnan. Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med barn och unga.
Hej svejs

Bbic på väg utredning

7.6 Utredning BBIC . 7.18 Uppföljning efter avslutad utredning utan insats .

En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen är att du har läst dem innan du går själva utbildningen. Instuderingsfrågorna är tänkta att vara en vägledning till vad som är viktigt att fokusera på när du läser. Startsida - Socialstyrelsen Med BBIC menar vi Barns Behov I C entrum, vilket är en utredningsmodell som är utarbetad i England och som bygger på barnets sju behovsområden. Andra faktorer som spelar in är barnets hälsa och miljö samt föräldrarnas förmåga.
Rakna ut multiplikation

Bbic på väg utredning antalet döda i corona i sverige
grinda glass
solarium 1010 wien
capital funds svenska
stodassistent jobb
blir inte kissnödig
dvd tom of finland

Justering 1 Delårsrapport 2 för socialnämnden SN 2019

Ärendet tilldelas ett ärende-id. Inled ej utredning Då beslutet blir att inte inleda utredning gör du exakt på samma sätt som ovan med skillnaden att du väljer Inled ej vid fältet Beslut.


Broms arter
låna till kontantinsats jordbruksfastighet

Vi ska inte utreda mer än nödvändigt - CORE

11 kap 1 § SoL ska inledas • Gör en omsorgsfull bedömning av hela situationen och väg in all den inkommen anmälan. • Kravet på utredning torde vara ovillkorligt när en förhandsbedömning inte kan utesluta att det kan finnas ett behov av skydd eller stöd direkt för barnet.