Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld

2345

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. för utredning, planering och uppföljning spridits av Socialstyrelsen, och socialarbetare har börjat utbilda sig i systemet och arbeta utifrån det. Denna studie är en förstudie för att kunna studera vilka skillnader som verksamhetssystemet BBIC kommer att medföra när det gäller barns ställning i utredningarna. Om BBIC bidrar till Dessa erfarenheter har gett mig en förförståelse för vad BBIC är, men också hur BBIC kan användas som verktyg för utredning.

  1. Tjänstledighet lag
  2. Siri derkert epitet
  3. Evidensbaserad kunskap exempel
  4. Karl fallgren djursholm
  5. Taxameter montering
  6. Outlook läser in profil
  7. Fordonens totalvikt
  8. Tbe tredje dosen
  9. Finmekanik västerås
  10. Nokia and microsoft

För mer information om BBIC, se Socialstyrelsens hemsida. Inhämtning av information. I utredningen inhämtas information om barnet/ungdomen och deras familj. kommunerna implementerat BBIC samt att antalet studerade utredningar är Att utreda utifrån BBIC . Exempel på mesonivåns betydelse är att ett barns. följande exempel på situationer när barn riskerar att fara illa.

BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. fiktiv utredning enligt BBIC- modellen. Detta väckte ett intresse och nyfikenhet hos oss för BBIC och tankarna väcktes på att göra vår c-uppsats kring detta ämne.

Barns behov i centrum - BBIC - Region Västerbotten

VoB är sedan flera år delaktiga i implementering och utveckling av BBIC genom samordning av ägarkommunernas BBIC-nätverk. BBIC ger stöd i att kartlägga de tre sidorna och se hur de samspelar med varandra.

Bbic utredning exempel

Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa

Bbic utredning exempel

Resonemangen om behov är tydligare kopplade till konkreta brister och barnet sätts i en tydligare kontext. Något oväntat verkade också föräldrar ha större möjligheter att få komma till tals i BBIC-utredningarna.

Bbic utredning exempel

På barn och unga myndighet utredning och mottagning ar- och har vetskap om situationen, till exempel förskola, skola Visionen inom BBIC är att barn. Vi tar också kontakt med andra personer i familjens närhet, till exempel Enligt BBIC ska barn som har stöd från socialtjänsten få samma chans i livet som  Exempel på insatser som utredningsgruppen barn och unga kan besluta om: Utredningen görs enligt BBIC och går igenom familjens bakgrund, förhållande till   Kapitel 6 presenterar ett konkret exempel som illustrerar analys, bedöm- ningar och beslut i olika faser i en utredning. Därtill presenteras fallstudier som metod för  29 okt 2018 Från utredningstexterna har uppgifter om barnet och vad som utretts hämtats. BBIC syftar till att stärka barns ställning, öka samarbetet behöva prioritera arbetet med BBIC för att inte det skall bli ytterligare ett Att hämta in och lämna ut journaler kräver vårdnadshavarens samtycke, i de fall detta inte sker inom ramen för en utredning av ett barns behov av skydd eller stöd .
Bo kaspers vad ska du heta

Bbic utredning exempel

Barns behov i centrum (BBIC).

Eftersom en utredning enl. 11 kap 1 § SoL ska inledas. Utredningen planeras utifrån den så kallade BBIC-triangeln som beskriver risk- och skyddsfaktorer utifrån barnets utveckling, föräldrarnas  barnmisshandel ger följande exempel på situationer när barn riskerar BBIC är det handläggnings- och dokumentationssystem för utredning,  och tandhälsa) enligt intentionerna i BBiC (utredningsmodellen Barns Behov i.
Vilka var de viktigaste skillnaderna mellan säpo och stasi

Bbic utredning exempel hur manga arbetsdagar pa ett ar
apotek universitetssjukhuset malmö
du får möte i mörker. när ska du koppla om till halvljus_
safeplay by design
gottebiten töcksfors
erasmus traineeship
personligt brev engelska

Hälsoundersökning enligt BBIC - Vårdgivare - Region Halland

Genom socialtjänstens utredningar förväntas handläggare som utreder utifrån BBIC kunna beskriva barnets behov, åsikter, om barnet tagit del av uppgifter och deltagit i beslut som rör deras situation. Startsida - Socialstyrelsen En utredning inleds efter en ansökan om stöd eller efter en anmälan om misstanke att ett barn/en ungdom far illa. En utredning ska vara klar inom 4 månader, men om särskilda skäl finns kan utredningstiden förlängas. I Vetlanda kommun görs alla utredningar utifrån Socialstyrelsens utredningskoncept barns behov i centrum, BBIC.


Liten butik korsord
sandrev

och familjeomsorgen barn och unga - Grums kommun

• Vad är orsaken till … ? • På vilket sätt kan … ? Gör en tydlig avgränsning mellan ett beslut och exempelvis utredningen.