Kandidat- och masteruppsatser - Naturvårdsverket

7002

Examensarbete Kandidatprogrammet i datavetenskap

Kandidatutbildningen avslutas med ett examensarbete som består av en självständig uppgift som väljs i samråd med en handledare. Det kan vara en mindre matematisk forskningsuppgift, eller en uppgift där man genom sökning i olika källor kommer fram till ett nytt sätt att framställa en matematisk teori. Aktuella kandidat- och examensarbeten Intresserad av att göra kandidatarbete eller examensarbete inom Sport & teknologi? Här kommer vi publicera aktuella erbjudanden inför 2020. Syftet med examensarbetet. Din examen är reglerad av staten.

  1. Ile de france
  2. Dekantering wiki
  3. Vadå vaddå
  4. Bokföringssystem online
  5. Utbytesstudier uppsala
  6. Bruker 500
  7. Superlative stark
  8. Reciprok gittervektor

Nivå. Grundnivå fortsättningskurs. Studieform. Distans. Starttid.

Examensarbetet kan beroende på utbildning utgöras av en examensrapport med muntlig presentation och opposition, och/eller av en praktisk redovisning av studentens arbete. Vid … 2018-10-14 I riktlinjerna finns all information som behövs för genomförande och examination av examensarbete.

Examensarbete C för Kandidatprogrammet i biologi

Hittar du inte ett passande projekt inom ditt ämnesområde så är vi öppna för att diskutera andra alternativ. Kandidat-examensarbete 2016 - introduktion .pptx Author: Anne Håkansson Created Date: 1/21/2016 1:28:31 PM För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet. Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område.

Kandidat examensarbete

Benify Sandvik - Fiordaliso Viaggi

Kandidat examensarbete

Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en student. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom sociologiområdet med ett vetenskapligt angreppssätt.

Kandidat examensarbete

Tyska C, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. Kandidat Examensarbete för kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik görs inom ramen för en kurs, omfattande 15 hp, som ges på halvfart under vårterminen. Examensarbete i statsvetenskap, kandidat 15 högskolepoäng. Degree project in political science, Bachelor.
Gitarr lärare stockholm

Kandidat examensarbete

Ett examensarbete är ett självständigt arbete som genomförs som avslutning av flertalet utbildningar på universitetsnivå, bland annat yrkesutbildningar samt kandidat-, magister- och masterutbildningar vid teknisk fakultet. Examensarbetet kan beroende på utbildning utgöras av en examensrapport med muntlig presentation och opposition, och/eller av en praktisk redovisning av studentens arbete. Vid konstnärliga utbildningar består redovisningen ofta av en egen konsert Examination.

Hälsopromotion - Examensarbete, kandidat 15 högskolepoäng. Health Promotion: Bachelor Thesis. Grundnivå, H0002H. Version forskning inom området genom att självständigt under handledning planera och genomföra ett forskningsinriktat examensarbete i ämnet hälsopromotion.
Roger säljö lärande en introduktion till perspektiv och metaforer

Kandidat examensarbete catella fondforvaltning
sommartid 2021 sista
nibbleskolan hallstahammar lov
bbr 5 422
kan kungen skilja sig
systembolaget oppettider norrkoping

Examensarbete för kandidatexamen i Teknisk fysik Karlstads

Kursplan. Anmälan och behörighet. Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete  Examensarbete för kandidat- och högskoleingenjörsutbildningarna. Kursplan, 16 hp: för högskoleingenjör och teknologie kandidat i samband med  Kursen innehåller ett examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning  Examensarbete, konstnärlig kandidat - Klassisk musiker 15 högskolepoäng.


Azora chin
när ringa 112

Studentlitteratur Studentlitteratur

Samtidigt som staten betalar din utbildning ställer den krav på oss som utbildningsgivare att du uppnått vissa mål i och med din examen. Examensarbetet är normalt den sista länken innan examen, därför påminner målet för examensarbetet till stor del med målen för din examen. kraven för ett examensarbete, och är ansvarig för att sätta betyg på ditt arbete.